• +359 2 / 988 00 80
 • net4work@bcaf.org

  Net4Work

  За млади хора с висока мотивация и добро образование - сираци и полусираци, младежи от ромската общност, младежи от семейства с много ниски доходи.

  За проекта

  Net4Work (Мрежа за работа) е проект на Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ). Неговата основна цел е осигуряването на заетост и интеграция на младежи от уязвими групи. Съществуващите проблеми с високата младежка безработица и липсата на компетентно посредничество между бизнеса и младите хора от уязвими групи, проектът адресира чрез насърчаване на динамично партньорството между бизнеса, неправителствения сектор, университетите, местните власти и общности.
  Вижте повече

  Партньори

  20Y AmCham logo.sflbcatro

  Организации - медиатори

  concordia-200sormd-200animusequalopp-200zdravesocrazv-200

  Кои са тези млади хора?

  Подкрепата за проект Net4Work на ФПББ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на ФПББ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.